Mekanik salmastra, döner milin sabit bir gövdeden geçtiği ya da zaman zaman da gövdenin mil etrafında döndüğü bir tank içerisinde (genellikle pompalar, karıştırıcılar, vb.) sıvının bulunduğu bir yöntemdir.

Santrifüj pompa sızdırmazlığı yapılırken zorlu görev, büyük miktarda basınçlı sıvının sızmasını önlerken aynı zamanda döner milin pompanın ‘nemli’ alanına girmesini sağlamaktır.