Mavi kurşuni renktedir. Sertliği çok düşüktür. Çok sayıda yumuşak olan soğuk olarak ekstrüzyon yoluyla biçimlendirilebilir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Kompozisyon (%) Pb:99.9
Özgül Ağırlığı (Kg/dm³) 11.35
Erime Noktası (°C) 326
Isı İletkenliği (100 °C), (Kcal/Sal/Cm/°C) 29.2
Genleşme Katsayısı (°C)x10-6 29.3
Isınma Isısı (Kcal/Kg/°C) 0.031

MEKANİK ÖZELLİKLER
Gerilme Elastik Modül (Kg/cm³)x10³ 140
Çekme Dayanıklılığı (Kg/cm²) 170
Akma Dayanıklılığı (Kg/cm²) 115
Uzama (5cm’de) (%) 57
Dayanıklılık Sınırı (107 Hz) (Kg/cm²) 50
Kayma Dayanıklılığı (yılda %0.1) (Kg/cm²) 21

İŞLENME ÖZELLİKLERİ
Döküm Sıcaklığı (°c) 420-455

Korozyon Özellikleri
Atmosferde, tatlı ve tuzlu suya karşı dayanıklı, sülfürik, sülfüroz, fosforik ve kromik asitlere dayanıklıdır. Asetik, fotmik ve nitrik asitlerden etkilenir.

Bulunuş Şekilleri
Külçe, çubuk, boru, bilya, levha

Kullanım Yerleri
Kimyasal aygıtlar, akümülatörler, kablo zırhları, mermi çekirdekleri, alaşım yapımında, kaplama, ısıl işlem için sıvı banyosu, kalafatma, Alaşımları Lehim