Isıtma, soğutma iklimlendirme sistemlerinde bakır boru ile beraber oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olan alçak hararet kaynak telleri, içerdikleri gümüş, fosfor oranlarına göre sınıflandırılmaktadır. Alışımın çeşitliliğinin yanı sıra, genelde hassas işlerde kullanıldığından tel çapları ve formları da ( kangal, çubuk tel) oldukça geniş bir skaladadır.

Bakır kaynak telleri, fosfor alaşımlı olup L-CuP6 ve L-CuP7 yuvarlak, L-Cup8 ise kare formdadır. L-Cup6 (%6 fosforlu), soğutma ve havalandırma tesisatlarında, daha düşük akışkanlık isteyen yerlerde bakır ve bakır alaşımlarının sert lehimlemelesinde kullanılabilir. L-CuP7 (%7 fosforlu), bakır bakır alaşımlarının sert lehimlenmesinde kullanılır. L-CuP8 (%8 fosforlu) ise iyi akışkanlık özelliği ile bakır ve bakır alaşımlarının birleştirilmesinde dekapansız olarak kullanılabilen bir üründür.

Dekapan, alçak hararet kaynak tellerinin kullanılması sırasında, kaynak telinin kaynak yapılacak yüzeyde akışkanlığını (yüzey gerilimini azaltarak) ve kısmen de olsa yüzeydeki oksidasyonu giderek kimyasal tozdur.