Dökümhane

Her yıl yapılan yeni makina yatırımları ve mevcut makinaların yenilenmesi ile makina yaş ortalamalarının 3 yıl olması sağlanmaktadır.